Güvenlik Sistemleri Çözümleri

Müşterilerimizin fiziki güvenliğini sağlamak amacıyla yapılandırılan çözümler firmamız tarafından projelendirilmekte, uygulanmakta ve bakım anlaşmaları yapılarak çalışır durum kalmaları sağlanmaktadır. Kapalı devre güvenlik kameraları (CCTV), IP kameralar, bu görüntüleme sistemlerine ait uzaktan izleme, kayıt altyapısının kurulması firmamızca yapılmaktadır.

Bina ve hassas bölgelere girişlerdeki geçişleri kontrol etmek, geçişleri yetkilendirmek, raporlamayı amaçlayan kartlı, parmak-izi okumalı veya biyometrik tanıma sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu ve işletimi,  Otopark girişlerinde araç tanıma sistemleri kurulumu ve işletimi hizmetlerimiz arasındadır.