Bakım ve Destek Hizmetleri

Bakım ve destek hizmetleri kapsamında anlaşma yapılan kurumlarda kapsam altına alınan tüm bilgi teknolojileri altyapısı, donanımlar, yazılımların işlerliğinin devamını sağlamak, olası durumda arızalarını gidermek-değiştirmek, periyodik güncelleme ve bakımlarının yapmak veya yapılmasını sağlamaktır. Bu hizmet ile kurumda bulunan tüm teknolojik ürünlere yönelik marka bağımsız olarak envanter tutulmaktadır.